అనసూయ ఆట…సుమ పాట…

తెలుగు బుల్లితెరలో ప్రముఖ యాంకర్లుగా వెెలుగొందుతున్న సుమ, అనసూయలు ఒకరు పాడితే మరొకరు ఆడారు. ఇది కూడా వెండితెరపైన. ఈనెల 24న…