భారత రాజ్యాంగ విశిష్టతలు

   భారత రాజ్యాంగానికి అనేక విశిష్టతలు ఉన్నాయి. భారత పౌరులమైన మేము అంటూ మొదలయ్యే మన రాజ్యాంగాన్ని భారత ప్రజలంతా కలసికట్టుగా…

రిపబ్లిక్ డే అంటే తెలీని వారే ఎక్కువ

గణతంత్ర్య దినోత్సవం అంటే ఏమిటి… ఈ ప్రశ్నకు బదులు చెప్పలేక చాలా మంది తెల్ల మొహాలు వేస్తున్నారు. మరికొంత మందికి స్వాతంత్ర…