ఇక బినామీ ఆస్తుల వంతు:వెంకయ్య

  పెద్ద నోట్ల రద్ద తరువాత ఇక బినామీ అస్తులపై కేంద్ర ప్రభుత్వం యుద్ధం ప్రకటించనుందని కేంద్ర మంత్రి వెంకయ్యనాయుడు చెప్పారు.…