రికార్డ్ బ్రేక్ చేసిన మెగాస్టార్

తొమ్మిది సంవత్సరాల తరువాత తిరిగి తెరపై కనిపించిన హీరో చిరంజీవి కొత్త రికార్డులను సృష్టిస్తున్నాడు. తొలి రోజు వసూళ్ల విషయంలో బాహుబలిని…

చిరుకు అభినందనలు చెప్పిన రోజా

రాజకీయాల్లో ఎడమొహం పెడమొహంగా ఉన్న చిరంజీవి,రోజా ఒకే వేదికమీదికి వచ్చారు. చిరంజీవితో పాటుగా అనేక సినిమాల్లో నటించిన రోజా ఆ తరువాత…

అన్నయ్య సినిమాకు రివ్యూలు అవసరం లేదు

తమ అభిమాన హీరో దాదాపు తొమ్మిది సంవత్సరాల తరువాత నటించిన ఖైదీ నెంబర్ 150 సినిమాను చూపి మేగా అభిమానులు ఆనందడోలికల్లో…