కుల రహిత రాజకీయాలు సాధ్యమేనా?

దేశంలో కుల, మత రాజకీయాలు మరోసారి తెరపైకి వచ్చాయి. మతం,కులం,జాతి,వర్గం,భాష ప్రాతిపదికగా ఓట్లేయాలంటూ అడిగే ఏ విజ్ఞప్తి అయినా ఎన్నికల నిబంధనావళి…

నాది పేద కులం:చంద్రబాబు

తనది డబ్బులేని పేదల కులమని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. సమాజంలో రెండే కులాలు ఉన్నాయని ఒకటి డబ్బు…