హతమైంది ఐఎస్ ఉగ్రవాదే

మధ్యప్రదేశ్ లో రైలులో జరిగిన పేలుడు వెనుక ఐఎస్ ఉగ్రవాద సంస్థ హస్తం ఉన్నట్టు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. ఈ పేలుకుడుకు పాల్పడింది…