రానున్నది మండే కాలం

దేశవ్యాప్తంగా రానున్నది మండే కాలమే నంటున్నారు వాతావరణ శాఖ అధికారులు. ఎండలు మరింత తీవ్రం అవుతాయని దానికి తోడు వడగాలల తీవ్రత…

అప్పుడే మండుతున్న ఎండలు

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎండలు మండుతున్నాయి. మార్చికూడా రాకముందే చిర్రు మనిపిస్తున్న ఎండలు ప్రజలను బెంబేలెత్తిస్తున్నాయి. మార్చిలోకి ఇంకా రాకముందే ఎండ తీవ్రత…