మంచుకురిసే వేళలో….

భారీగా కురుస్తున్న మంచు హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో ఆహ్లాదాన్ని పంచుతోంది. ఈ సీజన్ లో తొలిసారి కురినిన మంచును స్థానికులతో పాటుగా…

మబ్బుల పలకరింత-నగరవాసి తుళ్లింత

హైదరాబాద్ లో వాతావరణం ఆహ్లాదాన్ని కలిగిస్తోంది. చల్ల గాలులకు తోడు నగరమంతా మబ్బుపట్టి ఉండడంతో నగరవాసులతో మేఘాలు దోబుచులాడుతున్నాయి. నగరం మొత్తం…