పన్నులు ఎగ్గొట్టే వారి చిట్టా సిద్ధం

ఇబ్బడిముబ్బడిగా ఆదాయం ఉన్నా పన్నులు కట్టకుండా ఎగ్గొడుతున్న వారి చిట్టాను ఆదాయపు పన్ను శాఖ సిద్ధం చేసుకుంటోంది. పెద్ద నోట్ల రద్దు…

బ్యాంకుల్లో డబ్బులేస్తే లెక్క చెప్పాల్సిందే

పెద్ద నోట్ల రద్ద తర్వరా దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద మొత్తంలో నగదు బ్యాంకుల్లో జమ అయింది. ఇన్నాళ్లు చాలా మంది ఇనప్పెట్టెల్లో మూలుగుతూ…