ఇళ్లపై దాడులు-రైళ్లలో వేధింపులు

అమెరికాలో జాతి వివక్ష ఘటనలు అక్కడి తెలుగు వారిని బెంబేలెత్తిస్తున్నాయి. ఇటీవల జాతి వివక్షతతో ఇద్దరు తెలుగు వ్యక్తులకు జరిగిన కాల్పుల్లో…

అమెరికా వదిలి పోవాల్సిందేనా…

అమెరికాలో పనిచేస్తున్న వారంతా ఈ దేశానికి చెందిన వారేనా… వాళ్లు ఇక్కడ ఉండి పనిచేసుకోవచ్చా… దేశంలో మైనార్టీల పరిస్థితి ఏంటి… వారు దేశం…