ఇళ్లపై దాడులు-రైళ్లలో వేధింపులు

అమెరికాలో జాతి వివక్ష ఘటనలు అక్కడి తెలుగు వారిని బెంబేలెత్తిస్తున్నాయి. ఇటీవల జాతి వివక్షతతో ఇద్దరు తెలుగు వ్యక్తులకు జరిగిన కాల్పుల్లో…