మహా శివరాత్రి శుభాకాంక్షలు

0
59

మహేశం గిరీశం సచంద్రావతంసం
మహాశైల వాసం భవానందసారం
మహాదేవ దేవం శివం నాగభూషం
మహా విశ్వనాథం సదా భావయామి

వీక్షకులందరికీ మహా శివరాత్రి శుభాకాంక్షలు

Wanna Share it with loved ones?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here