ఏ రాష్ట్రంలో ఎవరికెన్ని…

ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఫలితాల్లో చాలా ఫలితాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి.
5
 

ఐదు రాష్ట్రల ఎన్నికల ఫలితాలు
UP- (403) PUNJAB (117) MANIPUR (60)
BJP 304 CONG .70. BJP .14.
SP/CONG 71 AAP .23. CONG .18.
BSP 20 BJP/SAD .23. OTH .2.
OTH 8 OTH .1.
UK- (70) GOA (40)
BJP .51. BJP .7.
CONG .16. CONG .12.
BSP .0. AAP .0.
OTH .3. OTH .0.
TELANGANAHEADLINES.IN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *