నగరవాసుల గ్రామాల బాట-రహదారులు కిటకిట

పండక్కి పెద్ద సంఖ్యలో నగరం నుండి వెళ్తున్న వారితో జాతీయ రహదారులు కిక్కిరిసిపోయాయి. బస్సులు, రైళ్లతో పాటుగా పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు సొంత వాహనాల్లో ఊర్లకు బయలుదేరారు. దీనితో జాతీయ రహదారులు వాహనాలతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారి కార్లతో నిండిపోయింది. బస్సులు, లారీల కంటే మూడు నుండి నాలుగు రెట్లు ఎక్కువగా కార్లు జాతీయ రహదారిపై సందడి చేస్తున్నాయి. తమ స్వంత వాహనాల్లో ఊర్లకు వెళ్లేవారి సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగిపోయింది. దీనితో రోడ్లు కిటకిట లాడుతున్నాయి. రోడ్లు కూడా బాగుండడం, సమయం కలిసి వస్తుందనే భావనతో ఎక్కువ మంది సొంత వాహనాల్లోనే ఊర్లకు వెళ్లడానికి ఇష్టపడుతున్నారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *