ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ విదేశీ పర్యటనల లెక్కలు చెప్పాల్సిందే

ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ విదేశీ పర్యటనల లెక్కలు చెప్పాల్సిందేనని ఆయన పర్యనలకు అయిన ఖర్చును బయపెట్టాల్సిందేనని కేంద్ర సమాచార కమిషన్ స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు ఎయిర్ ఇండియాకు కమిషన్ ఆదేశాలు జారీచేసింది. 2016-17 సంవత్సరంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడి చేసిన … Continue reading ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ విదేశీ పర్యటనల లెక్కలు చెప్పాల్సిందే