జననేతకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు-కేసీఆర్ చిత్రమాలిక

జన నేత కేసీఆర్ కు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు…
kcr birthday kcr1 kcr2 kcr3 kcr4 kcr5 kcr6 kcr8 kcr9 kcr10 kcr11 kcr12 kcr13 kcr14 kcr15 kcr16 kcr17
The Labour and Employment Minister Shri K. Chandrasekhar Rao presiding over the 136th meeting of the Employees State Insurance Corporation to finalize the annual accounts of the Corporation for 2004-05 and 2005-06, in New Delhi on June 15, 2006.
kcr19 kcr20
kcr22 kcr23 kcr24 kcr25 kcr26 kcr27 kcr28 kcr29 kcr30 kcr31 KCR-081
 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *