కానిస్టేబుల్ పరీక్షా ఫలితాలు

0
57

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పోలీస్ కానిస్టేబుళ్ల ఉద్యోగాలకు ఇటీవల నిర్వహించిన పరీక్షల ఫలితాలను విడుదల చేశారు. మొత్తం 10,446 మంది అభ్యర్థులను ఎంపిక చేశారు. ఎంపికైన అభ్యర్థుల వివరాలను https://www.tslprb.in/,  https://www.tslprb.in/PDF/PostwiseSelectionlist_Con17.pdf  లలో చూడవచ్చు.

Wanna Share it with loved ones?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here