రు.10 నాణాలు చెల్లవంటూ అసత్యప్రచారం

పదిరూపాయల నాణెంపై ఎటువంటి అపోహలు అవసరం లేదని అవి చెల్లుబాటులో ఉన్నాయని బ్యాంకు అధకారులు స్పష్టం చేశారు. పదిరూపాయల నాణాలు చెల్లవంటూ సామాజిక మాధ్యమాల్లో వస్తున్న ప్రచారాన్ని నమ్మవద్దని వారు సూచిస్తున్నారు. పది రూపాయల నాణెం చెల్లదంటూ జరిగిన ప్రచారం తో చాలా చోట్ల నాణాలను తీసుకునేందుకు దుకాణుదారులు నిరాకరిస్తున్నట్టు తమకు సమాచారం అందిందని అయితే పది రూపాయల నాణాలకు సంబంధించి జరుగుతున్న ప్రచారం లో నిజంలేదని వారు స్పష్టం చేశారు. కొంత మంది పదిరూపాయల నాణాలను పెద్ద సంఖ్యలో బ్యాంకుల్లో డిపాజిట్ చేయడానికి క్యూలు కడుతున్నారని వీటిని బ్యాంకుల్లో డిపాజిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదని అవి ఎప్పటిలాగానే చెల్లుబాటులో ఉంటాయని చెప్పారు. పదిరూపాయల నాణాలు చెల్లవంటూ వాట్సప్ లో విస్త్రృతంగా ప్రచారం జరిగింది. దీనితో చాలా చోట్ల దుకాణాల్లో పది రూపాయల నాణాలను తీసుకోవడం మానేశారు. ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఈ ప్రచారం విస్తృతంగా జరిగింది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *