సంప్రదాయాలు vs చట్టాలు

సంప్రదాయాలను గౌరవించాలా… చట్టాలను ఆచరించాలా… చట్ట సభలతో పాటుగా భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం అత్యున్నత న్యాయస్థానాలు  ఇచ్చే తీర్పులు కూడా చట్టాలతో సమానమే. చట్టాలు అమలయ్యే లాగా  చూడాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వాలపై ఉంటుంది. అయితే చాలా సందర్భాల్లో చట్టాలు ప్రజల అభిమతాలకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నప్పుడు లేదా వాటి అమలు కష్టసాధ్యంగా మారినప్పుడూ ప్రభుత్వాలు కూడా చూసీ చూడనట్టుగాన వ్యవహరిస్తున్నాయి. బహిరంగంగా చట్టాల అమలుకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడక పోయినా వాటి అమలుకు పూర్తి స్థాయిలో ప్రయత్నించకపోవడం కొన్ని సార్లు ప్రయత్నించినా ఫలితం లేకపోవడం లాంటివి జరుగుతుంటాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కోడిపందాలను, తమిళనాడులో జల్లికట్టును న్యాయస్థానాలు నిషేధిస్తూ తీర్పు చెప్పాయి. అయితే న్యయాస్థానాల తీర్పులు కేవలం కాగితాలకే పరిమితం అయ్యాయి. కోర్టు ఆదేశాలను పూర్తిగా అమలు చేయలేక ప్రభుత్వాలు చేతులెత్తేశాయి. ప్రజల నుండి సహకారం లేకపోవడం తీర్పుల పట్ల వ్యతిరేకతతో ఇటువంటి ఆదేశాలను అమలు చేయడం ప్రభుత్వాలకు దాదాపు అసాధ్యంగా మారుతోంది. సంప్రదాయం పేరుతో జరిగే ఈ కార్యక్రమాలను వ్యతిరేకించే సాహసానికి ప్రభుత్వాలు పూనుకోవడం లేదు. దీనితో కోర్టు ఆదేశాలు, చట్టాలు కోవలం కాగితాలమే పరిమితం అవుతున్నాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కోళ్ల పందాలు నిరాగాటంగా కొనసాగగా అటు తమిళనాడులో జల్లికట్టు కూడా కోర్టు ఆదేశాలను పట్టించుకోకుండా సాగుతోంది. పోలీసులు వీటిని అడ్డుకోవడానికి చేసిన ప్రయత్నాలు ఫలించలేదు. ఈ క్రమంలో ఇటువంటి తీర్పుల అమలు సాధ్యమేనా అనే ప్రశ్న తలెత్తుతోంది. ఇది కేవలం కోళ్ల పందాలు లేదా జల్లికట్టుకే పరిమితం కాలేదు. చాలా చట్టాలు కేవలం కాగితాలకే పరిమితం అవుతున్నాయి. వాటి అమలు దాదాపుగా అసాధ్యంగా మారుతోంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *