కామారెడ్డి లో వరి ధన్య కొనుగోలు కేంద్రము ప్రారంభం.

కామారెడ్డి మండలం గర్గుల్ గ్రామంలో పి ఎ సి ఎస్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన వరి ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ప్రారంభించిన ప్రభుత్వ విప్ గంప గోవర్ధన్ పాల్గొన్న అదనపు కలెక్టర్ యాది రెడ్డి, డి ఎస్ ఓ మమత.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *