ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ కరోనా నివారణకు విరాళం

కరోన వైరస్ వ్యాప్తిచెందకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపడుతున్న నివారణ కార్యక్రమాలకు చేయూతగా ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధికి 30 లక్షల రూపాయలు విరాళంగా ప్రకటించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ శ్రీ బిస్వ భూషణ్ హరిచందన్. రాజ్ భవన్ బడ్జెట్ నిధుల నుండి ఈ నిధిని ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధికి ఇవ్వడానికి గవర్నర్ తన విచక్షణ అధికారాలతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *